www.lilla-edet-ortens-jaktvardsforening.se/

leoj@lilla-edet-ortens-jaktvardsforening.se 

För Medlemskap 100:- för alla

Junior 50:- På bankgiro 5742-3709  Med namn adress samt födelsenummer

 

 

Verksamhetsplan 2018 

Klubbmästerskap i Forsbacken

Jaktstig, harbana och lerduvor lördag 19 maj anmälan 10.00 - 13.00 

MorkulleträffenForsbacken

Du kan välja att skjuta onsdag kväll 13 juni anmälan 18.00 - 20.00eller lördag 16 juni anmälan 12.00 - 14.00 

Klubbmästerskap älgbana i Hjärtum

Lördag 22 september anmälan 11.00 - 14.00 

Snickerikvällar

Vi fortsätter med snickerikvällar i slöjdsalen i Ströms skola under hösten och vintern 2018-2019 anmälan till Lennart Gustavsson 0520 65 15 87

2018-08-13

Älgbanan öppnar i morgon

 

Årsmöte

Torsdag 26 April 2018 Kl 19:00

IOGT-lokalen

Lilla Edet